Odznaka 111 Regulamin

ODZNAKA TURYSTYCZNA
REGULAMIN :
  1. W celu popularyzacji walorów turystycznych okolicy, O.W. ”Czerwony Kozioł” w Głuchołazach ustanawia Odznakę “111”.
  2. Odznakę zdobywa się poprzez odwiedzenie obiektów znajdujących się na załączonej do regulaminu liście, co winno być potwierdzone w książeczce pieczątką i wpisaniem daty.
  3. Maksymalna ilość zdobytych w ciągu jednego dnia punktów nie może przekroczyć 25, a każdy obiekt może być uwzględniony w punktacji tylko 1 raz.
  4. Warunkiem zdobycia Odznaki jest uzyskanie minimum 111 punktów i weryfikacja książeczki w  O.W. ”Czerwony Kozioł”.
  5. Zweryfikowana książeczka jest zarazem legitymacją posiadanej odznaki.
  6. Wszelkie wątpliwości regulaminowe rozstrzyga O.W. ”Czerwony Kozioł”.
Uwaga!
  1. Do Odznaki “111” zalicza się wyłącznie punkty uzyskane po rejestracji książeczki w O.W. “Czerwony Kozioł”, udokumentowane oryginalnymi stemplami  w książeczce 111.
  2. W przypadku Biskupiej Kopy wymagana jest pieczątka z wieży widokowej lub ze schroniska Pod Biskupią Kopą