Odznaka 111

Przedstawiamy naszą propozycję turystyczną – odznakę „111”.
Celem wprowadzenia odznaki jest popularyzacja najciekawszych miejsc na pograniczu polsko – czeskim, w rejonie Gór Opawskich i Jesioników.
Nasza oferta jest adresowana, zarówno do grup zorganizowanych jak i turystów indywidualnych.  Zdobywanie odznaki to oprócz aktywnej rekreacji okazja do poznania tej jakże ciekawej okolicy. Historia Księstwa Biskupów Wrocławskich, dzieje „krainy złota” i wodolecznictwa, malownicze panoramy, wieże widokowe, zamki, wodospady, muzea, jaskinie, stylowe schroniska i lokale.
Wszystko to w przystępnej formie, w ramach prostych, czytelnych reguł, nie wymagające dużych wydatków finansowych, możliwe do zwiedzenia w czasie jednodniowych wypadów, weekendowych wycieczek, zielonych szkół i rajdów.
Zapraszamy.
ODZNAKA TURYSTYCZNA
REGULAMIN :
  1. W celu popularyzacji walorów turystycznych okolicy, O.W.”Czerwony Kozioł” w Głuchołazach ustanawia Odznakę “111”.
  2. Odznakę zdobywa się poprzez odwiedzenie obiektów znajdujących się na załączonej do regulaminu liście, co winno być potwierdzone w książeczce pieczątką i wpisaniem daty.
  3. Maksymalna ilość zdobytych w ciągu jednego dnia punktów nie może przekroczyć 25, a każdy obiekt może być uwzględniony w punktacji tylko 1 raz.
  4. Warunkiem zdobycia Odznaki jest uzyskanie minimum 111 punktów i weryfikacja książeczki w  O.W.”Czerwony Kozioł”.
  5. Zweryfikowana książeczka jest zarazem legitymacją posiadanej odznaki.
  6. Wszelkie wątpliwości regulaminowe rozstrzyga O.W.”Czerwony Kozioł”.
Uwaga!
  1. Do Odznaki “111” zalicza się wyłacznie punkty uzyskane po rejestracji książeczki w O.W.”Czerwony Kozioł”, udokumentowane oryginalnymi stemplami  w książeczce 111.
  2. W przypadku Biskupiej Kopy wymagana jest pieczątka z wieży widokowej lub ze schroniska Pod Biskupią Kopą